CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DA MIN
DC: Thửa đất 955, Tờ bản đồ số 16,đường 55, Khu phố Phú Thọ, Phường Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
MST: 3702444403
SĐT: 0345 788 859 - 0866 627 701